Howards of Carmarthen


Howards Pensarn Road
01267 233345

Howards of Carmarthen
Station Approach, Carmarthen, Carmarthenshire,
SA31 2BE
Get Directions
01267 233345

Howards Pensarn Road
Pensarn Road, Carmarthen, Carmarthenshire,
SA31 2BT
Get Directions

Free instant Service/Repair or MOT quote

Howards of Carmarthen are the only authorised dealership for Isuzu, SsangYong & Subaru in Carmarthenshire, serving Carmarthen, Swansea and Pembrokeshire  since 1985. Winners of multiple Awards for 'Best Performing Dealer’ & outstanding customer satisfaction.
Our dedicated teams at Howards will help you choose the ideal car, van, SUV, Pick-Up or 4x4 with part exchange, finance and contract hire options available.

Isuzu Dealer, Carmarthen & Swansea

Here at Howards Isuzu, we supply the full range of brand new Isuzu models, from the Isuzu D-Max Eiger to the Isuzu D-Max Utah. Come and visit our dealership to take a test drive today.

Subaru Dealer, Carmarthen, West Wales and M4 Corridor.

Howards Subaru are the leading Subaru dealer in the Carmarthen area, supplying the full range from the Subaru XV to the Subaru Impreza. Visit us to take a test drive today.

SsangYong Dealer, Carmarthen

Howards SsangYong in Carmarthen are a leading SsangYong dealer covering South Wales and beyond. We stock the full range from the SsangYong Korando to the Ssangyong Rexton. If you see something you like, pop into our dealership to take a test drive.

Used Cars, Carmarthen

Here at Howards of Carmarthen, we stock a huge range of quality used cars from popular brands such as Ford, Isuzu, Peugeot, Subaru and Ssangyong. Get in touch to arrange a test drive or to discuss finance options with us.

Servicing, Repairs and MOT, Carmarthen

Once you drive away our support doesn't come to a stop; A comprehensive aftersales service is also available through our ALL MAKES Servicing, Repairs & MOT’s and Tyres.

Why choose Howards of Carmarthen

Howards have earned their reputation as South Wales’ most reputable and established dealer, we now have our own leading warranty portfolio to back. Through our great cover and fantastic customer relations and customer care, you are sure to be looked after when you buy a new, nearly new or used vehicle at Howards. More about us...

Howards of Carmarthen have been working with customers in the Carmarthenshire area since way back in 1985 when Howard John founded ‘Howards of Llanelli’.

Since then, the company has grown from strength to strength and now has a great riverside location in the heart of Carmarthen, opposite Carmarthen Train Station, which is the home of ISUZU, SsangYong, Subaru & Nearly New Peugeot. Also at this location is our busy workshop which has 5 busy work ramps plus our own in house MOT testing station. We service and repair ALL MAKES. We have been supplying New & Used Peugeots to our customers since 2001 and we were awarded the SsangYong franchise for the Carmarthen and West Wales area in 2015. Now, with our latest addition to our portfolio since September 2018, Isuzu & Subaru, we have become the one stop shop for all things 4X4, Pick-Ups and SUV's & Small Cars in Carmarthenshire.

Since 1985, we’ve placed great importance on maintaining our HONESTY & INTEGRITY at all times. This is something we are extremely proud of, and something our regular customers clearly appreciate.

We now have an extremely friendly and reliable team. One thing is for sure, if you visit us at our Carmarthen showroom, you’ll certainly be greeted with a smile! We always strive to offer the best choice and best prices in the local area. Why not drop in to say hello? We look forward to meeting you. Dogs & wellies welcome!!

 

Ni yw'r unig werthwr ceir ISUZU, SsangYong a Subaru awdurdodedig yn Sir Gaerfyrddin a Abertawe. A ninnau'n gwasanaethu De a Gorllewin Cymru ers 1985, rydym wedi ennill nifer o wobrau am y 'Gwerthwr Gorau' ac am fodlonrwydd rhagorol ymhlith ein cwsmeriaid.

Bydd ein timau ymroddedig yn Howards yn eich helpu i ddewis y car, fan, SUV, 'Pick-Up' neu 4x4 delfrydol, a gallwn gynnig opsiynau rhan-gyfnewid, cyllid a hurio ar gontract. Ni fydd ein cymorth yn dod i ben ar ôl i chi yrru i ffwrdd; rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth ôl-werthu cynhwysfawr trwy ein gwasanaeth atgyweirio, gwasanaethu a MOT ar gyfer cerbydau o BOB GWNEUTHURIAD, a hynny ar ein safle wrth ymyl Yr Afon Tywi.

Mae Howards wedi ennill enw da fel gwerthwr mwyaf cyfrifol a sefydledig De Cymru, ac mae gennym bellach ein portffolio gwarant blaenllaw ein hunain i ategu hynny. Trwy ein hyswiriant gwych a'n gofal cwsmeriaid rhagorol, rydych yn siŵr o gael gwasanaeth ardderchog pan fyddwch yn prynu cerbyd newydd sbon, bron yn newydd, neu ail law yn Howards. Mwy amdanom ni ...
Mae Howards Caerfyrddin wedi bod yn gweithio gyda chwsmeriaid yn ardal Sir Gaerfyrddin ers 1985, pan sefydlwyd Howards Llanelli gan Howard John.

Ers hynny, mae'r cwmni wedi mynd o nerth i nerth, a bellach mae ganddo leoliad glan yr afon gwych yng nghalon Caerfyrddin, gyferbyn â Gorsaf Reilffordd Caerfyrddin, sef cartref ISUZU,SsangYong a Subaru. Yno hefyd y mae ein gweithdy prysur sydd â phum ramp gwaith, yn ogystal â'n gorsaf profion MOT fewnol. Rydym yn gwasanaethu ac yn atgyweirio cerbydau o bob gwneuthuriad. Rydym wedi bod yn cyflenwi cerbydau Peugeot newydd ac ail-law i'n cwsmeriaid er 2001, a chawsom y rhyddfraint SsangYong ar gyfer ardal Caerfyrddin a Gorllewin Cymru yn 2015. Bellach, gyda'n hychwanegiad diweddaraf i'n portffolio, sef ISUZU a SUBARU, rydym wedi dod yn siop un stop ar gyfer cerbydau bach, 4X4, 'Pick-Up' ac SUV.
Ers 1985 rydym wedi rhoi pwysau mawr ar gynnal ein gonest\rwydd a'n huniondeb bob amser. Mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn falch iawn ohono, ac mae'n rhywbeth y mae ein cwsmeriaid rheolaidd yn ei werthfawrogi'n fawr hefyd.

Mae gennym dîm hynod o gyfeillgar a dibynadwy, ac mae un peth yn sicr, os byddwch yn ymweld a’in hystafelloedd arddangos yng Nghaerfyrddin, byddwch yn siŵr o gael eich cyfarch â gwên! Rydym bob amser yn ymdrechu i gynnig y dewis gorau a'r prisiau gorau yn lleol. Beth am alw heibio i ddweud helô? Mae yna groeso i gŵn ac i welintons! Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld.

SsangYong, Isuzu, Subaru & Peugeot Sales / Servicing / Parts
Station Approach, Carmarthen. SA31 2BE

T: 01267233345

 

Ebost/Email 24hrs: sales@howards.cymru
Ebost/Email 24hrs: service@howards.cymru

Llun/Mon - Gwener/Fri: 9:00am - 6:00pm
Sadwrn/Saturday: 9:00am - 5:00pm
Sul/Sunday: Ar Gau/Closed

All Makes Servicing /Parts / MOT’s
Station Approach, Carmarthen. SA31 2BE

T: 01267 233345

 

Ebost/email 24hr: service@howards.cymru

Llun/Mon - Gwener/Fri: 8:30am - 5:00pm
Sadwrn/Saturday: 9:00am - 12:00pm
Sul/Sunday: Ar Gau/Closed

Howards Of Carmarthen Ltd is an Appointed Representative of Automotive Compliance Ltd, who is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA No 497010). Automotive Compliance Ltd’s permissions as a Principal Firm allows Howards Of Carmarthen Ltd to act as a credit broker, not as a lender, for the introduction to a limited number of lenders and to act as an agent on behalf of the insurer for insurance distribution activities only. We are a credit broker and not a lender. We can introduce you to a limited number of lenders and their finance products. We are not an independent financial advisor and we act as their agent for this introduction. We may advise you on the products, subject to your personal circumstances, though you are not obliged to take our advice or recommendation. We do not charge you a fee for our services. Whichever lender we introduce you to, we will typically receive commission from them (either a fixed fee or a fixed percentage of the amount you borrow). For your reassurance, all of the lenders we work with could pay commission at different rates, but the commission we receive does not influence the interest rate you will pay. Our aim is to secure finance for you at the lowest interest rate you are eligible for from our panel of lenders. If you ask us what the amount of commission is, we will tell you in good time before the Finance agreement is executed. All finance applications are subject to status, terms and conditions apply, UK residents only, 18’s or over. Guarantees may be required.